Teknisk informasjon

Dimming av lysrør
Alle typer lysrør, også kompakt og sirkulære, skal brennes inn 100% i 100 timer før dimming. Dette gjelder uansett hvilken type dimmesystem som benyttes. Om dette ikke gjøres reduseres levetiden og lysutbytte vesentlig. ( Kilde: OSRAM )

Ved parallellkobling av 1 – 10V dimming er det viktig å passe på polariteten + og – på forkoblingene. Dette fordi hver enkelt forkobling genererer egen dimmespenning. Om polariteten snus på ei forkobling, vil ikke noe dimming på kursen virke. En enkel test om alt er OK: Korslutt + og – i enden, da blir det mørkt. Ta bort kortslutningen 100% lys!

OBS!!

I 1 – 10V dimmere fra enkelte fabrikater er det plassert kalibreringsskruer under dekselet for max og min justering. I disse tilfellene er det viktig å sjekke og evt. kalibrere max opp til 100%. Ofte er de kalibrert lavere, ned mot 70%. Om dette IKKE gjøres innfris ikke kravet til 100% i 100 timer!!

Styring med bevegelsesdetektor og andre typer følere
Alle armaturer med alle typer lysrør, også kompakt og sirkulære, som styres via bevegelsesdetektor skal være utstyrt med elektronisk forkobling med varmstart!! ( Magnetisk forkobling egner seg ikke!!! ) I områder med hyppige innslag som for eksempel trapper og korridorer er dette en meget viktig detalj for å opprettholde lyskildens levetid. Om varmstart ikke benyttes, blir lyskilden svart ved sokkel og ”ryker” etter kort tid. Registrert i anlegg ned til ca. 3 mnd. ( Kilde: OSRAM )

Styring av elektronikk med detektorer, f.eks fotocelle krever at det i tillegg blir bukt et allpolig relè / kontaktor. Det viser seg at kompaktlysrør, andre typer lysrør og damplamper med elektronisk forkobling kan tenne ujevnt når det er flere armaturer på samme kurs. Dette kjennetegnes med noen armaturer lyser en natt og noen andre en annen natt. Årsaken kan være en hvilespenning som går i forkoplingen via jord, om ikke alle faser blir brutt. I disse tilfeller er det ikke noe galt med armaturene, da alle lyser den ene eller andre natten.

Bytte av lyskilder
Ved bytte av lyskilder skal spenningen være slått av med allpolig brudd. Viktig for ikke å få lysbue når en tar ut gammel eller setter inn ny. Elektronikken krever også dette for å bli resatt og oppdage den har fått ny lyskilde. Som kjent øker strømmen til lyskilden når den er defekt, for å prøve å tenne den. Dette resulterer i varme og sprø sokler samt lyskilden er helt grå inn mot sokkel. Derfor er det viktig å bytte lyskilde raskt etter den er registrert defekt. Enda bedre er det selvfølgelig å foreta et forebyggende vedlikehold med jevnlig gruppeskift.

T5 rør
Siste info forteller: T5 rør skal monteres med skriften samme vei i armaturen. Elektrodene er ikke like i begge ender. Blir armaturen montert vertikalt skal røret settes i med skriften ned! ( Kilde: OSRAM )


Fase kondensator
Sammen med armaturer fra BEGA, med magnetisk forkobling, finner dere fasekondensator vedlagt. Denne kobles direkte i parallell på tilførselsklemme i armatur. Kondensatoren har ingen teknisk funksjon for driften av armaturen, men forbedrer fasevinkelen på kursen og anlegget.


Magnetisk forkobling
Magnetiske forkoblinger for metalldamplamper leveres med flere alternativ for tilkoblingsspenning. Det er viktig for lyskilden i forhold til levetid og fargetemperatur at forkoblingen blir tilkoblet riktig spenning, som er klemme hakket over det som måles på tilkoblingsklemmene. Eks. måles det 236V skal forkobling endres til 240V. Den andre lederen som er tilkoblet forkoblingen er felles for alle spenninger og skal ikke flyttes!


Nedgravbare / overkjørbare armaturer
Husk dette er armaturer med høy Ip grad, 67 / 68. Disse er godkjent og sertifisert for å monteres i bakken og tåle miljø med vann. I utgangspunktet er det kun feilmontering i kabelinnføring som er feilkilde. Ved montasje av denne type armatur er det viktig å velge riktig pakning til nippel. I en liten pose ligger det flere alternativ. Pakning som passer best men trang skal benyttes. Ellers er det viktig å bruke alle vedlagte deler og krympestrømper. Husk dette er en armatur som skal stå i bakken og være tett. Om skruene i dekkringen trekkes til for løst eller hardt tetter ikke pakning godt nok, med fare for lekkasje. Denne skal trekkes til diagonalt med et oppgitt moment i vedlagte montasjeanvisning. For eksempel.

Nedgravbare / overkjørbare armaturer

Kabelinnføring i armaturer

I alle våre IP klassifiserte armaturer er kabelinnføringene komplette med membrannipler. Disse er montert riktig vei fra fabrikk, så det er bare å stikke et lite hull med en syl eller liten skrutrekker for så å trekke ( presse ) kabelen igjennom. Da tetter niplen godt rundt kabelen. Om niplen blir snudd vrenger den seg med kabelen inn og tetter ikke. Klippes tuppen av niplen av, kan hullet bli for stort og ikke tette godt nok rundt kabelen. Ved bruk av oval kabel f. eks PR er det meget viktig at hullet i nippelen ikke er for stort, da blir det ikke tett.

   

Her er alt gjort feil!

Snudd og byttet nippel, stort hull og brukt PR. Armaturen er ikke lenger oppgitt IP – klasse (67)

Når det lekker, ingen garantisak!!!

   

Eller som her, fjernet nippel!!

Ingen garantisak!!

 

Generelt
Det er alltid lurt å lese gjennom montasjeanvisning som følger med hvert produkt. Om det er uklarheter i forbindelse med produkter ta kontakt med din lokale salgsrepresentant, se telefonnr.

AKB Lighting AS

Telefon

33 48 61 70


E-post

post@akb.no


Røykenbadet - video

Røykenbadet19